Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze gebruikersvoorwaarden gaan uit van The Pink Side, met adres te Wezelhof 32, 2400 MOL, België, BE0795.210.354

Door deze website *.thepinkside.eu te gebruiken, aanvaardt u onderhavige gebruikersvoorwaarden.

Inhoud van deze website & trainingsomgeving

The Pink Side streeft ernaar de inhoud en informatie van deze website up to date en correct weer te geven. Echter, de inhoud en informatie op deze website (teksten, afbeeldingen etc.) is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Aldus sluit The Pink Side uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid uit voor fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en informatie.

The Pink Side behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen.

Werking van de website

Daarenboven streeft The Pink Side naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze website. The Pink Side kan evenwel niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat. The Pink Side kan te allen tijde de toegang tot (delen van) de website afsluiten, zij het voor onderhoud of enige andere reden.

Intellectuele eigendom

The Pink Side behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten, o.a. auteursrechten, voor op alle inhoud (tekst, afbeeldingen etc.) van deze website. Aldus kan deze geenszins worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van The Pink Side. Bepaalde afbeeldingen zijn evenwel in eigendom van derde partijen. Op deze afbeeldingen heeft The Pink Side enkel een gebruiksrecht overeenkomstig de aan haar gegeven licentie.

 Wijzigingen

The Pink Side behoudt zich het recht voor onderhavige gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. The Pink Side raadt u aldus aan deze periodiek te bekijken.

 Toepasselijk recht en jurisdictie

Het Belgisch recht is van toepassing op deze gebruikersvoorwaarden. Geschillen zullen behandeld worden voor de rechtbanken van het arrondissement waar The Pink Side haar vestigingszetel heeft.

​Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent deze gebruikersvoorwaarden? Laat zeker niet na om een bericht te sturen naar coaching@thepinkside.eu. The Pink Side streeft ernaar u zo spoedig mogelijk te antwoorden.

​Geniet van de website!